Przez mm, 14 Wrzesień, 2022
Adres szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Władysława Łokietka 5;
  2. z inspektorem ochrony danych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy można skontaktować się pod numerem telefonu: 56 690 49 90;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Szkolenia dla nauczycieli na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT w ramach systemu rejestracji online;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 latu;
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu;
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.